Blog

İhracat İşlemlerinde E-İrsaliye

Günümüz dünyasında, iş süreçlerinin dijitalleşmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ticaretin yapılış biçimi de değişiyor. Bu değişimin en kritik unsurlarından biri de ihracat işlemlerinde e-irsaliye uygulamasıdır. E-irsaliye, kağıt tabanlı (matbu) irsaliyelerin dijital hale getirilmesidir. Bu yazıda, ihracat işlemlerinde e-irsaliyenin önemi üzerinde duracağız ve bu uygulamanın nasıl kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. İhracat Kayıtlı İrsaliye Nedir? […]

Taşıma İrsaliyesi Nedir, Nasıl Düzenlenir?

İşletmelerin işlerinin düzenli olması ve takip edilebilmesi için, belgelerin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Bu bağlamda önemli belgelerden birisi de taşıma irsaliyesidir. Taşıma irsaliyesi, ürün veya hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşındığı süreçte kullanılır. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın taşıma sürecini belgeyen evrak olarak tanımlanabilir. Taşıma irsaliyesi, ürünün gönderildiği yerden alıcının olduğu yere kadarki […]

Stok ve İrsaliye Takibi Nasıl Yapılır?

Günümüz işletmeleri için etkin stok takibi ve irsaliye takibi yapmak, başarılı bir yönetim ve müşteri memnuniyeti açısından hayati öneme sahiptir. Stok takibi, ürünlerin giriş ve çıkışlarının düzenli olarak kaydedilmesi ve kontrol altında tutulması sürecidir. İrsaliye takibi ise mal sevkiyatlarında kullanılan belgelerin kayıt altına alınmasıdır. Her iki sürecin de doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilmesi, işletmenin […]

İrsaliyeli Fatura Nedir, Ne İşe Yarar?

İrsaliyeli Fatura Nedir, Ne İşe Yarar?

Satış yapan ticari işletmelerin alışveriş süreçlerinde kullanmak zorunda oldukları çeşitli zorunlu faturalar bulunmaktadır. Bunlardan biri olan irsaliyeli faturalar, sevk irsaliyesi belgesini de kapsayıcı niteliğe sahiptir. Bilindiği gibi alışveriş sürecinde sevk irsaliyesi ve faturayla birlikte toplamda iki farklı belgenin hazırlanması gerekir. ‘’İrsaliyeli fatura nedir?’’ ve ‘’irsaliyeli fatura ne işe yarar?’’ gibi sorular bu her iki belgeye […]

Sevk İrsaliyesi Nedir, Nasıl Düzenlenir?

Sevk İrsaliyesi Nedir, Nasıl Düzenlenir?

‘’Sevk irsaliyesi nedir?’’ sorusu, ticari faaliyetlerinde bu belgeye ihtiyaç duyan mükelleflerin merak ettiği önemli bir konudur. Sevk irsaliyesi, satılacak veya satışı tamamlanmış olan malların belirli bir noktadan farklı bir lokasyona taşınmasının gerektiği durumlarda kullanılan ve maliyet onayı alınmış kâğıtlar üzerine düzenlenen belgedir. Nakil işlemi yapılan araçta söz konusu belge de mutlaka bulundurulmalıdır. Ticari ürünler, ister […]

E-İrsaliye İptali Nasıl Yapılır?

E-İrsaliye İptali Nasıl Yapılır?

Hatalı düzenlenmiş olan e-irsaliye iptalinin nasıl yapılacağı ve bu belgeye ne zaman red yanıtı verileceği gibi sorular, ticari faaliyet gerçekleştiren mükelleflerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 509 sıra no’lu VUK genel tebliği ve 29.02.2020 tarihli E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’na göre belge gönderici tarafından iptal edilemez. Malın sevkiyat noktasından hareket etmesinden önce düzenlenen e-irsaliye’de herhangi […]

E-İrsaliye Nedir? E-İrsaliye Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte e-belge uygulamalarında her geçen gün artış gözlemlenmektedir. Bu uygulamalardan biri de ürün hareketlerinin takip edilmesini sağlayan e-irsaliye belgesidir. E-dönüşüm kapsamında hayata geçirilen ve elektronik ortamda hazırlanan irsaliyeler, matbu olanlarla aynı hukuki değere sahiptir. Bu uygulamayla; belgeler satıcıdan alıcıya gönderilmeden önce taslak şeklinde kaydedilebilir, gerekli durumlarda yapılan düzenlemelerle hemen gönderilebilir. Arşivleme […]