e-İrsaliye Zorunluluğu

nuz Var Mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik belge kullanımının artırılmasını amaçlayarak 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeni değişikliklere gitti. Böylece pek çok işletmeye e-irsaliye zorunluluğu geldi. Peki, sizin işletmenize e-irsaliye zorunluluğu geldi mi? Aşağıdaki testi doldurun, e-irsaliye zorunluluğunuz var mı, yok mu size bildirelim.

  Step 1

  Hangi Sektörde Faaliyet Gösteriyorsunuz?

  Step 2

  2023 yılı brüt satış hasılatınız nedir?

  Step 3

  Sonucu hemen görmek için lütfen e-posta adresinizi girin!


  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

  Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyeti yapan mükellefler. Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile insülin şurubu imali yapan mükellefler. Gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapan mükellefler. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. Tam Liste Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. Tam Liste 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler.