Taşıma İrsaliyesi Nedir, Nasıl Düzenlenir?

İşletmelerin işlerinin düzenli olması ve takip edilebilmesi için, belgelerin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Bu bağlamda önemli belgelerden birisi de taşıma irsaliyesidir. Bu irsaliye, ürün veya hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşındığı süreçte kullanılır. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın taşıma sürecini belgeyen evrak olarak tanımlanabilir.

Ürünün gönderildiği yerden alıcının olduğu yere kadarki süreçte taşıma irsaliyesi, önemli bir role sahiptir. E-İrsaliye Zorunluluğu olarak, yazımızda bu irsaliyede olması gereken bilgiler, nasıl düzenlenmesi gerekir ve e-taşıma irsaliyesi gibi konuları ele alacağız. Bu bilgiler, işletmelerin lojistik operasyonlarını daha etkin bir şekilde yürütmelerine ve hukuki açıdan uygun bir şekilde belgelendirme yapmalarına olanak tanıyabilir.

Taşıma İrsaliyesinde Olması Gereken Bilgiler

Günümüzde işletmeler arasında taşıma irsaliyesi düzenleyecek olanlar, belge üzerinde yer alması gereken bilgileri merak ederler. Bu bilgiler, irsaliyenin geçerliliğini ve doğruluğunu sağladığından gereklidir. Genel olarak taşıma irsaliyelerinin üzerinde bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Sürücü adı ve soyadı
 • Araç plaka numarası
 • Gönderici bilgileri
 • Alıcı bilgileri
 • İrsaliye tarihi ve numarası
 • Ürün / hizmet açıklaması
 • Ürün / hizmet fiyatı
 • Ürün / hizmet miktarı
 • Ödeme koşulları
 • Taşıyıcı tarafın diğer bilgileri

Yukarıda yer alan bilgiler, taşıma işleminin taraflarına, taşınan mal veya hizmetin detayları hakkında tam ve net bilgi sağlar. Ayrıca olası anlaşmazlıklarda yasal bir referans noktası oluşturur ve lojistik süreçlerin düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. Söz konusu irsaliyenin doğru ve eksiksiz doldurulması, hem gönderici hem de alıcı için önemli yasal ve ticari sonuçlar doğurabilir.

Taşıma İrsaliyesi Nasıl Düzenlenir?

Ticari malların nakliyesi sırasında kullanılan taşıma irsaliyesi, önemli bir belgedir ve bu belge, geleneksel matbu formda olduğu gibi elektronik formatta da düzenlenebilir. E-taşıma irsaliyesinin hazırlanması için ilk adım Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilmiş bir e-irsaliye entegratörü sağlayıcısından hizmet almak olmalıdır. Bu noktada GİB onaylı entegratörler arasında yer alan DİA, e-irsaliye düzenleme sürecini kolay ve hızlı hale getirir.

Elektronik irsaliyenin düzenleme süreci, ilgili yazılım programına giriş yaparak başlar. Bu aşamada, irsaliyenin içereceği bilgiler girilir. Öncelikle gönderici ve alıcının bilgileri, ardından taşınacak mal veya hizmetin detayları, fiyatı ve miktarı gibi alanlar eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Tüm bu bilgiler girildikten sonra, e-irsaliyenin doğruluğu kontrol edilir ve onaylandıktan sonra elektronik ortamda saklanır. Elektronik olarak saklanan irsaliye, internet erişimi olan her yerden kolayca erişilebilir hale gelir. Bu da iş süreçlerinin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırır.

Elektronik irsaliye, kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir seçenek sunar. İş süreçlerini de dijitalleştirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca elektronik irsaliyeler, veri girişi hatalarını azaltma ve bilgilerin güvenliğini artırma gibi avantajlar sunar. Bu nedenle günümüzün hızla dijitalleşen iş dünyasında e-irsaliyenin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Muhasebe Programı
Bulut ERP Programı
İlginizi Çekebilir:   E-İrsaliye Sisteminde Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Kimler Taşıma İrsaliyesi Düzenler?

Ticari faaliyetlerde önemli bir role sahip olan taşıma irsaliyesi, ürün ya da hizmetin taşınma sürecini resmiyete kavuşturan bir belgedir. Bu belge, ürün veya hizmeti satan ya da gönderen taraf tarafından değil, bunları alıcıya taşıyan taraf tarafından düzenlenir. Bu durum irsaliyenin, mal veya hizmetin taşınması sürecindeki sorumluluğun ve hakların net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Genellikle, satıcı veya gönderici taraf malın veya hizmetin taşınması işleminden sorumlu olsa da, irsaliye, malın taşınmasını gerçekleştiren tarafça hazırlanır. Bu irsaliyenin, malın taşıma sürecindeki her aşamasının doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Satıcı tarafın düzenlediği irsaliyeye ise genellikle “sevk irsaliyesi” adı verilir. Sevk irsaliyesi, malın gönderici tarafından alıcıya sevk edildiğini teyit eden bir belgedir.

İlginizi Çekebilir:   E-İrsaliye Sisteminde Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Taşıma için irsaliye hazırlanırken, malın teslim edilmesi ve taşınması sürecinde belgenin doğru şekilde oluşturulmuş olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. İrsaliyenin içeriği, taşınan mal veya hizmetin detayları, miktarı, taşıma şartları ve teslimat adresi gibi önemli bilgileri kapsamalıdır. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmesi, alıcının haklarını koruma ve taraflar arasında potansiyel anlaşmazlıkların önüne geçme açısından büyük önem taşır. Bu nedenle taşıma işlemleri için düzenlenen irsaliye, hem satıcı hem de alıcı için önemli bir belge olarak kabul edilir. Ticari işlemlerin şeffaflığı ve güvenilirliği açısından, söz konusu irsaliyesinin doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi, ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için elzemdir.

Sevk ve Taşıma İrsaliyesi Arasındaki Farklar

Taşıma ve sevk irsaliyesi, hem lojistik ve hem de taşımacılık sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Temelde birbirinden farklı işlevlere sahip iki önemli belgedir. Bu iki irsaliye türü arasındaki temel farklar; hazırlayan kişi, kullanım amacı ve içerdikleri bilgilerle anlaşılır.

Sevk irsaliyesi, genellikle mal veya hizmeti gönderen taraf, yani satıcı tarafından hazırlanır. Bu belge, ürünün gönderilmesi sırasında taşıyıcıya verilir. Malın veya hizmetin miktarını, türünü, ağırlığını ve diğer önemli bilgilerini içerir. Sevk irsaliyesinin temel amacı, malın alıcıya doğru ve düzenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Bu belge,taşıma süreci sırasında ürünün doğru yönlendirilmesine yardımcı olurak teslimatın kolaylaştırılmasına katkıda bulunur.

Öte yandan taşıma irsaliyesi örneği ise genellikle taşıyıcı taraf, yani nakliye hizmeti veren firma tarafından düzenlenir. Bu belge, mal veya hizmetin taşınma sürecini resmi olarak belgeler ve yalnızca taşıma sürecinde kullanılır. İrsaliye, taşınan ürünlerin detaylarını, taşıma koşullarını ve gerekli diğer bilgileri içerir. Bu irsaliyenin ana amacı, taşıma sürecinin düzgün ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve herhangi bir sorun durumunda sorumlulukları belirlemektir.

E-Taşıma İrsaliyesi ve E-İrsaliye Zorunluluğu

Hem günümüz teknolojisinin ilerleyişi hem de devlet tarafından belirlenen zorunluluklar nedeniyle e-irsaliye kullanımı da yaygınlaşmıştır. E-irsaliye, matbu irsaliyenin dijital ortamda düzenlendiği ve saklandığı türüdür. Elektronik olarak taşıma amaçlı irsaliyenin hazırlanması için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen entegratör yazılımlar gerekir. E-irsaliyeye geçiş zorunluluğu bulunan işletmeler, DİA gibi GİB özel entegratörü yazılımları tercih edebilirler.

E-irsaliye zorunluluğu, belli bir ciro üstü gelir elde eden mükellef şirketleri kapsamaktadır. Bu yüzden işletmelerin, e-irsaliye zorunlulukları olup olmadığını belli aralıklarla kontrol etmeleri oldukça önemlidir. İnternet sitemiz bu kapsamda faaliyet göstermektedir ve işletmelerin e-irsaliye zorunluluğu olup olmadığını tespit etmektedir.

Taşıma irsaliyesi, mal veya hizmetin taşınması ve teslim edilmesi sürecini belgelemesi nedeniyle oldukça önemlidir. İrsaliye hazırlanırken girilen bilgilerin doğru olması, ticari faaliyetin sağlıklı ilerlemesi açısından elzemdir. Öte yandan, elektronik irsaliye kullanımıyla işletmeler, dijital dönüşümün bir parçası olurlar ve verimlilik artışı sağlarlar. Günümüzde kağıt kullanımını azaltmanın önemi de göz önünde bulundurulursa, e-irsaliye kullanmanın gerekliliği anlaşılacaktır.

E-irsaliye zorunluluğu olan işletmeler, DIA olarak sunmuş olduğumuz dijital dönüşüm fırsatına kolayca adapte olabilir ve sürdürülebilir bir işletme sahibi olabilirler. İnternet sitemizde yer alan testi yaparak e-irsaliye zorunluluğunuz olup olmadığını hemen öğrenebilirsiniz. Testi yapmak yerine bizimle iletişime geçmek istiyorsanız, aşağıda yer alan formu doldurabilirsiniz. Bu sayede ekiplerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecek, adaptasyon sürecinizi hızlı ve kolay bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır.

Önceki yazımıza https://www.eirsaliyezorunlulugu.com/stok-ve-irsaliye-takibi-nasil-yapilir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

  Bilgi Formu

  DİA ile dakikalar içinde e-irsaliye kullanıcısı olabilirsiniz.

  Bilgi için hemen formu doldurun, sizi arayalım.