ERP Sistemlerinin Tedarik Zinciri Optimizasyonundaki Rolü

Kurumsal kaynak planlama olarak da bilinen ERP sistemi, günümüzde tedarik zinciri optimizasyonunda etkili bir sistem olarak öne çıkmaktadır. Bu sistem, tedarik ile ilgili stok denetim, üretim, teslim ve dağıtım gibi pek çok aşamanın takip edilmesini sağlayarak kullananlar için büyük avantaj oluşturmaktadır. Tedarik zinciri sürecini daha verimli, ölçeklenebilir ve yönetimi kolay hâle getiren ERP sistemi, işletmelerin tüm süreçlere ait verileri kolaylıkla işlemesini sağlamaktadır.

Tedarik zinciri ve ERP sistemi hakkında pek çok bilinmeyen bulunmaktadır. Bu sistemlerin faydaları, tedarik zinciri işleyiş şekilleri, veri entegrasyonları ve çok daha fazlası hakkında bilgi edinmek için sıkı bir araştırma yapmak da önem arz etmektedir. ERP’yi iyi anlamak için önce tedarik zinciri hakkında bilgi edinmek, sonrasında ise ERP’nin bu zincire etkilerini incelemek gerekmektedir. Peki; tedarik zinciri nedir, ne işe yarar, ERP’nin tedarik zincirine katkıları nelerdir?

Tedarik Zinciri Nedir?

Ürünlerle ve tedarik sistemleri ilgili olarak merak edilen pek çok noktaya rastlanır. Bu anlamda en sık sorulan soruların arasında “tedarik zinciri nedir?” de yer almaktadır. Ürün veya hizmetlerin doğrudan tüketicilere ulaşmasını sağlayan lojistik ağına tedarik zinciri denir. Tedarikçiden müşteriye doğru teknoloji, faaliyetler, insanlar ve diğer tüm noktaları kapsayacak şekilde işleyen adımlar bütününe hitap eder. Bu sistem sayesinde üretici, tedarikçi, dağıtıcı ve müşteri arasında güvenli bir yol oluşturulur.

Tedarik zinciri sayesinde ürünlerin mal, veri, finans süreçleri etkili bir şekilde takip edilebilmektedir. Günümüzün dijital tabanlı sistemleri ve programları ile birlikte tedarik süreçleri çok daha kolay bir şekilde ilerlemektedir. ERP sistemi, muhasebe programları ve çok daha fazlası bu noktada etkili hareket etmeyi sağlamaktadır.

Tedarik Zincirinin Temel Amacı Nedir?

Tedarik zinciri oluşturulması ile asıl hedeflenen maliyetlerde azalma sağlanmasıdır. Müşteri ve tedarikçinin memnuniyetini sağlaması açısından da avantajlı olan tedarik zinciri, talep ve tedarik süreçlerinin de bir arada tutulmasını mümkün kılmaktadır. Tedarik zinciri, üretim süreçlerinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesini sağladığı için de ayrıca avantajlı bir yöntem olarak görülmektedir.

Bilgi akışını sağlamak, ürün kayıp riskini azaltmak, ürün kalitesini korumak gibi amaçlar doğrultusunda da kullanılmakta olan tedarik zinciri, esas olarak güvenilirliği sağlamak üzerine işlemektedir.

Tedarik Zinciri Süreçleri Nelerdir?

Dijitalleşen iş akışlarında ERP sistemleri ve tedarik zinciri yönetimi süreçleri de merak edilen noktalar arasında yer almaktadır. Tedarik zinciri süreci şu şekildedir:

 1. Süreç planlanması
 2. Satın alma
 3. Ürünlerin stoklanması
 4. Envanter ve stok yönetimi
 5. Teslimat ve dağıtım
 6. Müşteri bağlantıları ve sipariş yönetimi

1. Süreç planlanması

Tedarik zinciri takibinin ilk adımını süreç planlaması oluşturur. Bu adımda tedarik yönetimi ile ilgili takip edilmesi planlanan tüm süreçler bir sıraya konularak adım adım gerçekleştirilmek üzere listelenir. İlgili tedarik süreci boyunca bu plan dahilinde yer alan adımlar takip edilmelidir. Tedariğin doğru, eksiksiz bir şekilde ulaşmasına katkı sağlayan süreç planlaması aynı zamanda ilgili işlemlerin düzenli bir şekilde takip edilebilmesini de mümkün kılar. Günümüzde dijital sistemler ile süreç planlaması ve takibi gerçekleştirmek çok daha kolay bir hâl almıştır.

2. Satın alma

Tedarik ile ilgili olarak alınması gereken aksiyonların tümü bu adımda belirlenir. Gerekli görülen kararların, satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiği aşamada en kaliteli şekilde ürünlerin tedariği ve alım işlemleri yapılır.

3. Ürünlerin stoklanması

Tedariği sağlanacak ürünlerin depo içerisinde doğru şekilde stoklanması ve kayıt altına alınması da, süreçlerin güven ilkesi dahilinde ve hızla sürdürülebilmesini sağlayan önemli bir adımdır.

4. Envanter ve stok yönetimi

Envantere işlenen ve imalat için gereksinim duyulan malzemelerin depolanmasını ve üretilmiş, sevkiyata hazır ürünlerin stok yönetiminin sağlanmasını mümkün kılan adımdır. Bu adım sayesinde firmaların depoda yer alan ürün ve malzemelerin kontrolünü daha doğru şekilde sağlaması mümkün olmaktadır.

5. Teslimat ve dağıtım

İmalatı ve tüm kontrolleri sağlanmış olan, teslimata hazır hâle getirilmiş ürünlerin dağıtıma çıkartılması tedarik zincirinin en önemli adımları arasındadır. Hem tedarikçi hem de müşteri için büyük önem taşıyan dağıtım süreçlerini etkili bir şekilde yönetmek için ERP sistemi ile kontrol altında tutmak da oldukça avantajlıdır.

İlginizi Çekebilir:   İhracat İşlemlerinde E-İrsaliye

6. Müşteri bağlantıları ve sipariş yönetimi

ERP sistemi, müşterilerle etkili iletişim ve bağlantı kurmayı, siparişi doğru şekilde yönetmeyi mümkün kılan oldukça avantajlı bir sistemdir. Tedarik zincirinin son adımında sipariş yönetimi kontrolünün sağlanması ile birlikte kolaylıkla tedarik süreçlerini tamamlamak mümkün olur.

ERP’nin Tedarik Zinciri Yönetimine Faydaları Nelerdir?

Tedarik yönetim süreci ile ilgili en merak edilen ve en sık araştırılan konulardan biri de ERP nedir, sorusunun yanıtı olmaktadır. ERP sistemi, bilgi akışını kolaylaştıran, girilen verilerin tümünü tek noktadan yönetmeyi sağlayan oldukça avantajlı bir paneldir. Günümüzde e-irsaliye zorunluluğunun gelmesi ile birlikte çok daha yaygınlaşan sistemin sağlamış olduğu pek çok avantaj bulunmaktadır:

 • Ortak ve merkezi bir veritabanı oluşturmayı sağlayan ERP sistemi, şirketlerin ve yöneticilerin karar verme süreçlerini iyileştirir.
 • Çalışanların iş gücünü ve sarf ettikleri eforu azaltarak verimliliklerinin artmasını sağlar.
 • Depo ve sistem yönetimi ile ilgili masraflarda azalmaya gitmeyi mümkün kılar.
 • Şirket içi iletişimi ve depo süreçlerini daha interaktif şekilde yürütmeyi destekler.
 • Veri korunumu sağlayarak kontrollü ilerlemeyi mümkün kılar.
 • Ürün kalitesini ve müşterilerle olan ilişkileri iyileştirmeye katkıda bulunur.
 • Süreçlerin teknolojik olarak ilerlemesini ve tüm ürün tedarik süreçlerinin elektronik yollardan yürütülebilemesini sağlar.

Tüm bu avantajlardan ve çok daha fazlasından faydalanmak için ERP modülleri kullanılabilir. Siz de güvenilir bir şekilde bulut ERP modeline geçmek ve tedarik süreçlerinizi teknoloji ile bir araya getirmek için DİA’nın ERP hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Hangi ERP Sistemi Özellikleri Tedarik Süreçlerine Yardımcı Olur?

Dijitale geçiş sürecinde ERP sistemi, belirli özellikleri sayesinde tedarik süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır. ERP özellikleri, tedarik süreçlerinin tümüne yakından etki eder. Bu sistem ile birlikte özellikle ihtiyaç tespitleri, satın alma talebi ve değerlendirme-sözleşme süreçlerini en etkili şekilde sürdürmek mümkün olmaktadır. ERP sisteminin verileri tek noktada tutması, online kanallar üzerinden yönetilebilmesi ve stok takiplerini takip edilebilir hâle getirmesi özellikle tedarik süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

ERP sistemlerinin lojistik ve finansal planlamaları tasarlama, takip etme, raporlama ve analiz etme süreçlerini içermesi ve bunu bulut teknolojisi ile sürdürmesi de önemli bir avantajdır. Bu sistem sayesinde tedarik zinciri sürecinde takip edilmesi gereken tüm adımları doğru bir şekilde yürütmek mümkündür.

Özellikle ERP üretim modülü ile birlikte iş hazırlığından gerekli stok teyidine kadar tüm süreçleri tek noktadan kontrol etmenin mümkün olması, tedariği kolaylaştıran noktalardandır. Tarih, malzeme, kapasite bilgisi gibi tüm detayların yer aldığı bu modül özel olarak kullanılarak çok daha etkili, hızlı ve doğru şekilde tedarik-üretim-dağıtım süreçleri yürütülebilir.

ERP Sistemi ile Tedarik İşlemlerini Nasıl Optimize Edebilirsiniz?

Kurumsal kaynak planlama sayesinde tedarik işlemlerinin tümünü tek bir veritabanı üzerinde depolanarak dijitale entegre edilebilir. Veri entegrasyonu sayesinde kolay bir şekilde tedarik, stok ve dağıtım süreçleri tek bir noktadan yürütülebilmektedir. Stok seviyelerini takip etmek, dağıtım ve siparişleri otomatikleştirmek için de e-irsaliye uygulaması gibi uygulamalardan faydalanılabilir.

Şirketin malzeme ve kaynakları mümkün olan en verimli şekillerde yönetmesini sağlayan ERP sistemi, oldukça kolay bir şekilde verileri entegre edebileceğiniz şekilde çalışır. Sistem içerisine önceden dijitalde depolanmış bilgilerin tümünü tek seferde işlemenin mümkün olması da ERP’nin sağladığı avantajlar arasında yer almaktadır.

İlgili sistem sayesinde ile stok, depo, envanter yönetimi, ön muhasebe ve teklif-siparişlerin kabulü tek bir sistemden kontrol edilebilmektedir. ERP ve muhasebe programları, entegratör firmalar ya da programlar aracılığıyla kurum veya kişiler için entegrasyonu sağlanan sistemler arasında yer almaktadır. Bu sistemleri entegre ettikten sonra tüm süreçleri dijitalde optimize ederek yakinen takip etmek mümkün olmaktadır.

Önceki yazımıza https://www.eirsaliyezorunlulugu.com/on-muhasebe-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.

  Bilgi Formu

  DİA ile dakikalar içinde e-irsaliye kullanıcısı olabilirsiniz.

  Bilgi için hemen formu doldurun, sizi arayalım.